قلمم نمی نویسد

جهت ورود کلیک فرمایید


بر من خرده نگیر اگر نمی نویسم

از من روی بر نگردان اگر حرفی نمیزنم

تو از قلمی که روی کاغذ خیس هی مینویسد و ثبت نمیشود چه انتظاری داری؟


صفحه های کاغذ  زیر باران چشمهایم  دیگر ورق نمیخورند

نم کشیده اند  و هیچ  نمیخواهند

قلم  هم از حاشا کردن احساس دلم  استعفا داده است

نفسش گیر است و تا به روی کاغذ مینشیند سرفه می کند

من دلم گیر است

قلم و کاغذ چرا متوقف شده اندمشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای